Vas pocitac je zablokovan. Česká Republika Policie virus

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (98 votes, average: 5.00 out of 5)
loadingLoading...

We’re continuing writing on ransomware removal issues. Today the subject of our discussion is Czech Republic virus (ransomware) removal. As you know, right now many European countries are being seriously attacked by a special type of infection known as ransomware. This is a version of desktop locker that completely disables the screen of the infected computer and doesn’t let user do anything with his/her infected workstation, asking for a ransom (release fee) to be paid in order to unlock the computer. Thus, Czech Republic computer users are being massively bombarded by this special Trojan known as Reveton. It locks their systems with a scary warning allegedly coming from the Czech Republic police that says: “Vas pocitac je zablokovan”. In English this phrase means “your computer is blocked”.

Indeed, it is obvious that the computer is blocked if you see such a scary warning on its screen as depicted at the screenshot. But the point is that Czech Republic Police is not the locker. The locked status is not the reason of Česká Republika Policie activity. On the contrary, we can positively say that this locked condition is absolutely the consequence of the negative activities on the part of cyber hackers. They are the sole authors of this scareware, and their plan is to make as many victims of their fraudulent “masterpiece” as possible. The final goal of the ransomware is to convince users to pay the release fee (ransom) in favor of these cyber crooks.

The malware tells that users must pay the release fee through indication of Ukash or Paysafecard voucher (PIN) codes in the special fields of ransomware locker. Of course, doing so is a really serious mistake on the part of users. In such case the money will never be refunded, because these scammers will never agree to return their unfair earnings to you.

Czech Replubic Police virus

The Czech Replubic Police ransomware instructs users to pay the fine for things that users have never committed. The locker actually accuses users of performing various crimes online through application of the locked computer. You shouldn’t be really worried even if this virus attacked your system. Instead of performing the malicious commands of ransomware developers you should immediately follow our recommended steps on unlocking your system from ransomware aggression. Please follow the simple and clear malware removal guide below that will explain to you the basis steps of ransomware elimination and unlocking of your screen from virus aggression.

Text of ransomware’s scary warning that you should ignore:

Česká Republika Policie
Ústav Počítačové Trestné Činnosti
Vas pocitac je zablokovan
Jste narušitel, Vaše činnost je nelegální a bude mít za následek trestní odpovědnost.
Provoz Vašeho počítače je pozastaven z důvodu neoprávněné činnosti.
Níže jsou uvedena možná narušení: článek – 174. Autorské právo
Trest odnětí svobody na 2 až 5 let (Použití nebo šíření autorských děl) Pokuta ve výši 18 000 až 23 000 CZK.
článek – 183. Pornografie
Trest odnětí svobody na 2 až 3 roky (Použití nebo sdílení pornografických souborů). Pokuta ve výši 250 000 až 400 000 CZK.
článek – 184. Zneužití dítěte (do 18 let) k výrobě pornografie
Trest odnětí svobody na 10 až 15 let (Použití nebo sdílení pornografických souborů). Pokuta ve výši 400 000 až 800 000 CZK.
článek – 104. Podpora terorismu
Trest odnětí svobody do 25 let bez práva na odvolání (Návštěva webových stránek teroristických organizací). Pokuta ve výši 650 000 až 850 000 CZK s konfiskací majetku.
článek – 68. šíření virových programů
Trest odnětí svobody do 2 let (Vytvoření nebo šíření virových programů, které způsobí škodu na jiné počítače). Pokuta ve výši 300 000 az 500 000 CZK.
článek – 113. Použití nelicencovanóho software
Trest odnětí svobody do 2 let (Použití nelicencovaného software). Pokuta ve výši 200 000 až 400 000 CZK.
Článek – 99. Podvod s platebními kartami
Trest odnětí svobody do 5 let (Transakce s použitím platební karty nebo její údajů, která nebyla zahájena nebo potvrzena držitelem karty). Pokuta ve výši 520 000 až 950 000 CZK s konfiskací majetku.
článek – 156. Šíření SPAMu s pornografickým obsahem

Ransomware unlocking procedure

Note! This tutorial is effective for all GreenDot MoneyPak, Ukash and Paysafecard ransomwares.

 1. Restart your computer and press F8 while it is restarting.
 2. Choose safe mode with networking.
 3. safe mode with networking

 4. Press Start menu and select Run, or press [Win]+R on keyboard.
 5. Run command

 6. Type msconfig
 7. msconfig

 8. Disable startup items rundll32 turning on any application from Application Data.
 9. Restart your system once again.
 10. Scan your system with GridinSoft Trojan Killer to identify file and delete it.

Some versions of these viruses disable all safe modes, but give a short gap that you can use to run anti-malware programs. Then do following:

 1. Reboot normally.
 2. Click Start and choose Run.
 3. Enter the text specified in the quotation below. If malware is loaded, just press Alt+Tab once and keep entering the string blindly then press Enter.
 4. https://trojan-killer.net/download.php

 5. Press Alt+tab and then R (letter) a couple of times. The process of ransomware virus should be killed after you succeed to download, install our recommended software and scan your PC with it.

Download GridinSoft Trojan Killer for thorough system checkup

Leave a Comment

*