Sysprotector คืออะไร 4 โปรแกรมและการลบ?

หลังจากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสปลอม Sysprotector 4 it generates fake “;Blue screen of death”; ให้ผู้ใช้กับตัวเลขทางเทคนิคเฉพาะ

ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจพิจารณา Sysprotector 4 โปรแกรมเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ legit จาก Microsoft ที่เรียกว่า Microsoft Security Essentials, แต่มันแอบเป็น legit ซอฟต์แวร์เท่านั้น. ในความเป็นจริง, โปรแกรมนี้อาจเป็น สาเหตุของการติดเชื้อร้ายแรง.

อ่านเพิ่มเติม