Tagged: การจัดส่ง Label.zip

กำจัดไวรัส Label.exe การจัดส่ง

กำจัดไวรัส Label.exe การจัดส่ง

There’;s ไวรัสร้ายแรงวันที่ข้ามเว็บ. มันจะแพร่กระจายผ่านอีเมลขยะ ด้วยสิ่งที่แนบมาอันตรายที่คาดว่ามาจากบริษัทต่าง ๆ ส่งทางไปรษณีย์, เช่น USPS, UPS, ดีเอชแอล, Fedex, etc..;.;.;