Search.yourmovietime.com hijacker –; คู่มือการกำจัด

การ Search.yourmovietime.com ดูเหมือนว่าเครื่องมือค้นหาที่ง่ายที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำตอบ. แต่ก็ถือว่าเป็นเพนักจี้เบราว์เซอร์ทั่วไป. ทรัพยากรบนเว็บนี้ใช้หลอกลวง และอยู่ในการแบ่งระบบของคุณ โดยที่คุณสังเกตเห็นมัน. It has spread to millions of computer and it is not safe to keep this kind of prograь; ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ.

อ่านเพิ่มเติม