Tagged: มัลแวร์ Softwarez.exe โอเปร่า

โอเปร่า Softwarez.exe ไวรัสฆ่าช้า CPU ของฉัน. สิ่งที่ต้องทำกับ Opera Softwarez.exe?

โอเปร่า Softwarez.exe ไม่ได้มีบทบาทเชิงบวกในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ. ประเภทมัลแวร์ทุกประเภทเป็นประเภทใด, นี้ใครไปแอดแวร์. จะสั้น, it is a.;.;.;