นักจี้เบราว์เซอร์ search.fbdownloader.com. วิธีการเอาออก

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ไม่มีการจัดอันดับ)
กำลังโหลด....

FbDownloader เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ง่าย ๆ ผ่าน Facebook หรือทรัพยากรอื่น ๆ. เคล็ดลับคือ มีการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นแถบเครื่องมือเพิ่มเติมให้ถูกฝังร่วมกับการติดตั้งหลัก. เมื่อผู้ใช้ลืมที่จะยกเลิกการติดตั้งที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่า จะให้เปลี่ยนเส้นทางเบราว์เซอร์ของพวกเขาผ่าน search.fbdownloader.com. อย่างไรก็ตาม, เมื่อพวกเขาถอนการติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับ, การเปลี่ยนเส้นทางได้อยู่.

search.fbdownloader.com

Seeing all your search queries being redirected via search.fbdownloader.com is surely annoying for all users. The toolbar promises that the search results will be essentially optimized, อย่างไรก็ตาม, we strongly doubt this fact. แทน, we believe that applications like this search.fbdownloader.com toolbar are meant specifically to draw traffic to some goods or services advertised through these search bars. There’s nothing wrong with such advertisements, but users should decide themselves whether they want to see this search bars or not. เพราะฉะนั้น, often the issue of FbDownloader redirection occurs without user’s participation. ด้วยเหตุนี้, you need a solution that will help you fix this problem effectively.

Automatic removal (fixing) of search.fbdownloader.com redirection issue isn’t as easy as it might seem for some. You can’t just download and run security application for this purpose. แทน, what you will need is a series of manual steps that will help you overcome this problem and get rid of annoying browser redirects. Please follow our recommended solution outlined below.


search.fbdownloader.com removal tool:

search.fbdownloader.com redirect virus removal milestones:

 • Check the Local Area Network (LAN) settings of your system
 • Check whether DNS settings have been changed by Redirect Virus
 • Check your Windows HOSTS file contents
 • Check Internet Explorer add-ons. Get rid of unknown or suspicious add-ons contained there
 • Use Kaspersky TDSSKiller (TDSS Killer) application to get rid of malware belonging to the clan of Rootkit.Win32.TDSS
 • Scan your system with decent anti-virus program and malware killer
 • Consider using CCleaner to delete unwanted system/temp files and browser cache
 • The last but not the least, reset your Router back to the factory default settings
 1. Check the Local Area Network (LAN) settings of your system
 2. a) Open Internet Explorer. In Internet Explorer go to: Tools->Internet Options.
  Windows XP Example:

  Windows Vista / Windows 7 Example:

  b) Click on “Connections” tab, then click “LAN settings” button.

  c) Uncheck (untick) the checkbox under “Proxy server” option and hit OK.

 3. Check whether DNS settings have been changed by Redirect Virus:
 4. a) Open Control Panel (Start->Control Panel).
  b) Double-click “Network Connections” icon to open it.
  c) Right-click on “Local Area Connection” icon and select “Properties”.

  d) Select “Internet Protocol (TCP/IP)” and click “Properties” button.

  e) Choose “Obtain DNS server address automatically” and click OK.

 5. Check your Windows HOSTS file contents
 6. a) Go to: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
  b) Double-click “hosts” file to open it. Choose to open with Notepad.

  c) The “hosts” file should look the same as in the image below. There should be only one line: 127.0.0.1 localhost in Windows XP and 127.0.0.1 localhost ::1 in Windows Vista. If there are more, then remove them and save changes. Read more about Windows Hosts file here: http://support.microsoft.com/kb/972034

  You may also reset your HOSTS file settings using the Tool of GridinSoft Trojan Killer application as shown at the picture below:

 7. Check Internet Explorer add-ons. Get rid of unknown or suspicious add-ons contained there
 8. a) Open Internet Explorer. In Internet Explorer go to: Tools->Manage Add-ons.

  b) Uninstall unknown or suspicious Toolbars or Search Providers.

 9. Use Kaspersky TDSSKiller (TDSS Killer) application to get rid of malware belonging to the clan of Rootkit.Win32.TDSS
 10. a) Download the file TDSSKiller.zip and extract it into a folder
  b) Execute the file TDSSKiller.exe.
  c) Wait for the scan and disinfection process to be over. Close all programs and press “Y” key to restart your computer.

  More detailed TDSSKiller tutorial: http://support.kaspersky.com/viruses/solutions?qid=208280684

  TDSS Rootkit Removal
  TDSS Rootkit Removal
 11. Scan your system with decent anti-virus program and malware killer
 12. The last but not the least, reset your Router back to the factory default settings
 13. Keep in mind that this step is optional and should be completed only if you have followed all the above recommendations and you still have the redirect virus on your computer. ก่อนอื่น, please follow this guide: How to Reset a Router Back to the Factory Default Settings. Then you should flush DNS cache:
  a)Go to Start->Run (or WinKey+R) and type in “;cmd”; without quotation marks.

  b) In a new window please type “;ipconfig /flushdns”; without quotation marks and press Enter.

Please do not hesitate to contact us at any time if you require any help on our part of if you experience any difficulties. We hope that this information has been beneficial to you.

(เข้าเยี่ยมชม 441 ครั้ง, 1 เยี่ยมชมวันนี้)

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง:

ความคิดเห็น

*

เว็บไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดการสแปม. เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลข้อคิดเห็นของคุณ.