Einfach Scan malware. Wéi gespillt vun Easy Scan geschmuggelte System optimizer lass

einfach Scan (och an e puer Fäll ënnert dem Numm vun EasyScan bekannt) eng typesch malware ass näischt mee awer duerch all Léisung net déi positiv System optimizing heescht Staaten se vun selwer. Et soll ugeschwat ginn, datt et vun der Virus kënnt dass aktiv Ugrëffsbeméiungen vill Meint lescht Woch war hei - genannt Full Scan. Sou, einfach Scan Ganz ähnlech ass esou wäit wéi säi Interface fir et an seng ubelaangt.

méi liesen