מתויג: useractivation.download

להסיר useractivation.download 0-800-090-3869 הונאה.

חלק מהמשתמשים בימים אלה מקבל באופן קבוע מופגזים על ידי העומס של חלונות מוקפצים useractivation.download פולשניות, אשר למעשה לא נותנים להם להשתמש בדפדפנים שלהם. These pop-ups keep telling that the PC is infected.;.;.;