מתויג: להסיר את סרגל הכלים SweetPacks

סרגל הכלים SweetPacks

SweetPacks הסר סרגלי כלים SweetIM (עזרה סרה)

מדריך זה נותן הוראות להיפטר ביעילות של SweetPacks ו SweetIM סרגלים את מחשב. כדי לומר כי שני סרגלי כלים אלה הם מעצבנים עוד לפני שאמרנו מילה. Millions of PCs have been.;.;.;