מתויג: deloton.com/afu.php

הוראות הסרה של וירוס ניתוב מחדש של deloton.com.

deloton.com מוקפץ חלון יהיה שוב ושוב באופן אקראי מנתב מחדש את דפדפן המגוון העצום של אתרים אחרים. חלק מהם עשוי להיות די מקובל, whereas the large portion of these domains will be extremely.;.;.;