Adsupplyads.net –; מדריך להסרת

Adsupplyads.net - מדריך להסרת

Adsupplyads.com נחשב פרסום יכול לעשות הרבה יותר מאשר רק פריטים מוקפצים בדפדפן אינטרנט. ברגע וירוס זה נעשה במחשב שלך, זה יתחיל פרסום ענק מוקפצים לא נעים וניתוב קבוע לאתרים מסוכנים שונים. נוכלים להשתמש זה וירוס ניתוב מחדש של הדפדפן כדי לאסוף מידע מהמחשב הנגוע לאחר התקנתו במחשב אחד, זה יכול לשנות את ההגדרות של המפתח בדפדפן נגוע, אפילו במחשב כולו. Adsupplyads.com מופיע נכון לאחר הפעלת Internet Explorer, וירוס ניתוב מחדש של תיקיות זה מסוכן ביותר, זה וזקוקה יוסרו לחלוטין.

קראו עוד