Νίκη 7 Ασφάλεια 2012 απάτη. Πώς να αφαιρέσετε κερδίσει 7 Ασφάλεια 2012 από το σύστημα?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις)
Φόρτωση....

Νίκη 7 Ασφάλεια 2012 rogue that can infects your system any time you surf the internet. First of all we should say that Win 7 Ασφάλεια 2012 is not an anti-spyware program. It has nothing much in common with such programs. Though the name of it is really trustful it is a virus. As any other virus this one has the goal. Νίκη 7 Ασφάλεια 2012 is created with one aim: to get into the system, infect it and get some money from the users. How can it get your money? Easily. When the user is informed about numerous badwares in his computer he will try to eliminate them with some anti-virus program. That is when Win 7 Ασφάλεια 2012 proposes its services to you saying that it would eliminate your scams but you should purchase its commercial version.

Win 7 Security 2012
Νίκη 7 Ασφάλεια 2012

As usual we warn you about the danger that hides the internet nowadays. Viruses can be everywhere. If you think you have a good anti-virus program you should not be so sure about it. There are a lot of viruses that can penetrate into the system without your anti-virus’; knowing.

So if you see that your computer is infected with lots of viruses, you are informed about it by messages on a screen. Moreover you will not be able to open some of your programs and files. That is because of Win 7 Ασφάλεια 2012 . It blocks your programs so you can search for the anti-virus more quickly. Do not get in panic when you have Win 7 Ασφάλεια 2012 virus in your system. We can help you to remove it from PC with our program GridinSoft Trojan Killer. This program was developed be our specialists for you to help remove the viruses. Έτσι, you can download it below. Also you can find the information about manual and automatic removal of Win 7 Ασφάλεια 2012 ιός.

Νίκη 7 Ασφάλεια 2012 automatic remover:

Νίκη 7 Ασφάλεια 2012 manual removal guide:

Delete Win 7 Ασφάλεια 2012 files:
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\opRSK
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\MSASCui.exe
%UserProfile%\AppData\Local\opRSK
%UserProfile%\AppData\Local\pw.exe
%UserProfile%\AppData\Local\vz.exe
%UserProfile%\AppData\Local\MSASCui.exe
Delete Win 7 Ασφάλεια 2012 registry entries:
HKCU\Software\Classes\pezfile
HKCR\pezfile
HKCU\Software\Classes\.exe\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;%1; %*
HKCU\Software\Classes\pezfile\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;%1; %*
HKCU\Software\Classes\.exe\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;%1; %*
HKCU\Software\Classes\pezfile\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;%1; %*
HKCR\.exe\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;%1; %*
HKCR\pezfile\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;%1; %*
HKCR\.exe\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;%1; %*
HKCR\pezfile\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;%1; %*
HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”;
HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\safemode\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”; -safe-mode
HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\pw.exe”; /START “;C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe”;
HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”;
HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\safemode\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”; -safe-mode
HKLM\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command “;(Default); = “;%UserProfile%\Local Settings\Application Data\vz.exe”; /START “;C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe”;
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center “;AntiVirusOverride”; = “;1;
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center “;FirewallOverride”; = “;1;

(Επισκέφθηκε 214 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)

Σχετικές θέσεις:

2 σκέψεις για & ldquo;Νίκη 7 Ασφάλεια 2012 απάτη. Πώς να αφαιρέσετε κερδίσει 7 Ασφάλεια 2012 από το σύστημα?& rdquo;

Αφήστε ένα σχόλιο

*